Posicionament web seo

Posicionament web seo

COM HO FEM?

 • Analitzem la pàgina web, l’arquitectura i amb això adeqüem a l’entorn digital.
 • Identifiquem les paraules clau de cerca idònies per al negoci per volum i competència.
 • Optimitzem el codi font de la web i treballem la indexació a Google.
 • Revisem i adaptem els continguts del web per obtenir la millor valoració dels cercadors.
 • Promoció externa única de qualitat.
 • Fem seguiment i atenció personalitzada a través d’un informe mensual.

Beneficis del Posicionament SEO

 • Incrementar el trànsit qualificat de clients potencials.
 • Augment indirecte de les visites per altres canals: Google Adwords, tràfic Directe, Xarxes Socials o mitjans de premsa digitals.
 • Millorar la visibilitat de la teva empresa a internet: 24 hores al dia, 365 dies a l’any a Google.
 • Superar la teva posició a Google respecte a la dels teus competidors.
 • Generar conversions: vendes, enviament de formularis, registres i trucades.
 • Alt rendiment de la inversió a mig i llarg termini!
 • Una millora en el disseny web
Scroll to Top